.

Vítejte v redakci novin Denního věštce!

Nový článek

Kolik kouzelníků nás již navštívilo (13.7.2011)

Počet přítomných kouzelníků

Krimi

Spravedlnost?

Drazí čtenáři, Denní Věštec, já a zase já vám přinášíme další
čerstvé informace ze světa čar a kouzel a samotného ministerstva.
Věděli jste, drazí čtenáři, že je již zcela normální, pokud na vás kouzelníci z ministerstva vypálí kletby, jež se nepromíjejí? Zřejmě nepochopili význam slov "kletba jež se nepromíjí" Mezi ně patří Avada Kedavra-kletba způsobující okamžitou smrt, Imperius-kletba,jejíž důsledkem je doslovné uposlechnutí příkazů toho, kdo na nás kletbu uvrhnul a jen opravdu silní kouzelníci se jí pomocínitrobrany dokáží ubránit a nakonec Cruciatus-kletba způsobující zasaženému ukrutné bolesti, nutno podotknouti, že po umučení touto kletbou lze i zešílet.
A právě tuto kletbu použil Alchbret Rown, vedoucí odboru bystrozorů dne 2.července 2011 v kanceláři (nyní bývalé) náměstkyně ministra Violety Kingsley na údajnou smrtijedku Makyjšu De Luiso, přičemž kletbu okořenil peprnější poznámkou osobního rázu ke smrtijedce.
 Na ministerstvu jsou k dispozici zápisy z jednání starostolce, je zde i k nalezení verdikt vyřčený proti slečně náměstkyni Violetě Kingsley, která chování pana Rowna brala za nepatřičné a za to byla potrestána podle jejich uvážení. Málokdo z nás si totiž uvědomuje, že smrtijedi jsou taky jen kouzelníci a mají právo na slušné zacházení a spravedlivé procesy, to co provedl pan Rown, bylo vůči smrtijedce zcela netaktní, nehledě na to, že jí vyhrožoval smrtí! 
Starostolec (plný přátel pana Rowna) se však rozhodl ve prospěch násilného činu, nevina pro pana Rowna a vyhazov pro slečnu Kingsley. Kde je potom vaše soudná spravedlnost?Je přece nemožné, aby byli za zločin jedni potrestáni a jiní omilostněni. Kletby, které se nepromíjejí, se tak nenazývají pro nic za nic. Nepromíjejí se a kdo byť jen jednu z nich použije,vyslouží si tvrdý trest, rovnající se pobytu v Azkabanu. Tímto však dali do ruky zbraň těm, kteří nám mají jít příkladem. Černá magie a tedy nejen tři nepromíjené kletby, je zakázaná, pokud ji však mohou využívat naši "ochránci", měli by ji moct tedy využívat i všichni ostatní, neexistují žádné výjimky i pokud má jít o spravedlnost.

Původně jsem měla v plánu připravit pro Vás rozhovor s dvěma zúčastněnými, bohužel pan Rown se na místo setkání, kde měl rozhovor proběhnout nedostavil:

Rozhovor proběhl pouze s ex-náměstkyní Violetou Kingsley

Padmé:Z jistých zdrojů jsem se dozvěděla něco málo o incidentu se
smrtijedkou Makyjšou De Luiso. Můžete našim čtenářům přiblížit, co
se vlastně stalo?

Violeta Kingsley:Slečna Makyjša de Luiso se pro mě z neznámého
důvodu pokouší mou osobu zabít. Poslední útok proběhl v mé
kanceláři, během jejich pokusů do kanceláře přišel i Alchbret Rown,
který mě začal bránit.


Padmé:Jak útok,obrana , ve vaší kanceláři po příchodu pana Rowna
dále probíhal?

Violeta Kingsley: Pan Rown na Makyjšu použil "expelliarmus", z
její strany byl útok opětován "mdlobami na tebe".


Padmé: A poté byla ze strany pana Rowna použita zakázaná kletba
Cruciatus?

Violeta.Kingsley: Ne, pak proběhlo ještě několik kleteb jako
"Protego, pertificus totalus, sectusempra...", pak teprve pan Rown
mučil slečnu de Luiso nepromíjející se kletbou..


Padmé: Existuje jakýkoliv ospravedlňující důvod pro jeho čin
spáchaný na slečně De Luiso?

Violeta Kingsley: Víte, bystrozorům bylo nedávno povoleno používání
nepromíjejících se kleteb, během nevyhnutelných situacích při
soubojích se smrtijedy... I pan Rown má jako bystrozor takovou to
pravomoc. Té při souboji se slečnou de Luiso použil, bohužel se ale
přitom hlasitě vyjádřil (což sám nepopírá) že je to pomsta za jeho
dceru. Tudíž své pracovní pravomoce využil k vyjádření osobní
empatie.

Padmé: Můžete jeho vyjádření citovat?

Violeta Kingsley:"To máš ty svině za moji dceru...za to všechno
mučení..."

Padmé: Prozradíte našim informacíchtivým čtenářům reakci vedení?

Violeta Kingsley: Vedení po mém podání informací uspořádala schůzi
starostolce, ten prokázal Rownovu nevinu a na podnět pana Lloyda mě
sesadil z postu náměstkyně.


Padmé: Z jakého důvodu jste byla sesazena?

Violeta Kingsley: Na základě hlasování... Zde *ukáže na monolog
pana Lloyda* Vzhledem k vyřčeným faktům považujeme za optimální
trest odvolání z funkce


Padmé: Trest za co?

Violeta Kingsley: Trest za to že jsem nesouhlasila s porušování
pravidel? Víte v starostolci sedí hodně lidí kterým jde jenom o to,
nahrabat si tak, aby si dobře ustlali. Bohužel dnes již není
starostolec v tak kvalitním složení jako dříve, že od nich ani nic
lepšího očekávat nemůžeme...Vyhazují kvalitní a flexibilní
zaměstnance, na jejichž posty jsou pak dosazováni arogantní egoisté
a o tom pak rozhodnutí starostolce svědčí.


Padmé: Byla jste tak dosazena i vy namísto náměstkyně Lucienn?

Violeta Kingsley: Ne, po mém nastoupení na post náměstkyně zůstala
i Lucienn náměstkyní. Náměstkyně tedy byly 2. Po jejím vyhození
jsem zbyla jen já a pan Lloyd jako náměstek.


Padmé:Máte něco na srdci, co byste chtěla říci našim čtenářům,či
samotnému vedení ministerstva?

Violeta Kingsley: Ať jsou sví... Ať se neřídí názory ostatních, ale
ať si pevně stojí za názorem svým. I kdyby je to mělo stát např.
konec jejich kariéry.

Padmé: Přeji vám hodně zdaru v budoucím životě i kariéře, děkuji za
rozhovor

Padmé
Žádné komentáře
 
V případě dotazů, námitek či podnětů se obracejte na sovu redakce!