.

Vítejte v redakci novin Denního věštce!

Nový článek

Kolik kouzelníků nás již navštívilo (13.7.2011)

Počet přítomných kouzelníků

Ministerstvo Kouzel

Ogdenova sdružení

Pár článkov späť sa zmieňujeme o odchode veleuznávaného
Tiberiusa Ogdena. Dňa 21.10 tomu tak ešte bolo.Tiberius Ogden bol preč a všetko sa zdalo byť na dobrej ceste. Za pár dní sa tu
objavilo MSK. Čo je skratkou pre medzinárodné združenie
kúzelníkov. V ktorého čele stojí Tiberius Ogden. Zdá sa vám to
úsmevné? Inu mne tiež, nakoľko je to priehľadné. Evidentne sa chce za každú cenu na ministerstve udržať a strkať svoje chápadlá do záležitostí vedenia, ako tomu bolo u Alchbreta Rowna. Kto je tento muž? Ktorý chce dýchať za krk aj našej pôvabnej ministerke?Aj to máte možnosť prečítať si v našich novinách. To isté som urobil aj ja. Ten článok, nech ho písal, kto ho písal. Je jedna veľká samochvála na jeho osobu. Súhlasím snáď len s posledným odsekom, ale čo som mal možnosť počuť a vidieť. O kvalitnú hru ide zrejme len dvom ľuďom z vedenia. Nebudem menovať, nakoľko si myslím, že je to všetkým jasné.Domnievam sa, že je to jasné aj jemu. Preto sa vás pýtam pán, ide vám naozaj o hru a ostatných hráčov, alebo len o váš vlastný zadok?
Váš Rosomák
Žádné komentáře
 
V případě dotazů, námitek či podnětů se obracejte na sovu redakce!