.

Vítejte v redakci novin Denního věštce!

Nový článek

Kolik kouzelníků nás již navštívilo (13.7.2011)

Počet přítomných kouzelníků

Rozhovory

Rozhovor s ministrem kouzel: Albusem Severusem Prince - Lloydem

Každý aktivní hráč si musel povšimnout, že ministerstvo má opět svého vetele a to tradičně muže. Tentokrát se na postu ministra usadil známý a uznáváný Albus Severus prince- Llyod, který získal nejvíce hlasů v hlasování. Hned po něm se usadil jeho přítel Alchbret Rown, se kterým jsme dělali rozhovor minule. Pan Lloyd je v RPG hře již dlouhou dobu a tak není divu, že má tolik nápadů na vylepšení MK. Máme se na co těšit! :)

 

 

1. Jaké zásadní změny na ministerstvu chystáte?

 

- Myslím, že zásadní změnou, kterou se chystám uskutečnit, je omezení byrokratických nesmyslností na MK a ledabylé ponechávání zaměstnanců v tápání bez zpětné vazby a posunutí MK více do terénu k záležitostem, které by spíše mělo řešit, než nechat naše zaměstnance, ve kterých vidím velký potenciál a ke kterým kouzelnické společenství stáčí své zraky, zahřívat židle a kávovary v kancelářích. Události poslední doby MK uzavřelo velmi do sebe a vytvořilo z něj spíše nevýkonný byrokratický aparát, který místo hůlek k pomoci a zkvalitnění našeho světa, používal neef ektivní a neúčelné formuláře a pera.

 

Domnívám se, že další, spíše staronovou, změnou bude opětovné zavedení soudního tribunálu, který krom dohlížení na správný chod společenství, se bude soustředit též na řádné souzení těch, kteří si soud zaslouží. Nevím proč, ale v posledních dobách byli například chycení černokněžníci vsazeni do Azkabanu, kde čekali různě dlouhou dobu, která mnohdy odpovídala míře toho, jak se na ně "zapomnělo", po které byli jednoduše propuštění. Díky tomu byly určité zmatky kolem těchto osob.

Nemyslím si,že bychom toto měli někomu vyčítat, doby, ve kterých se toto dělo, byly mnohdy velmi nahnuté...

Dalším úkonem, který bude Tribunál sledovat je například notářská činnost, díky které doufáme,že se zamezí nepodloženému, neoznámenému a mnohdy byzarnímu ožívání zesnulých kouzelníků.

 

Bez povšimnutí samozřejmě nezůstane ani bezpečnost MK, která pro mně, jakožto pro bystrozora, je otázkou prioritní, kvůli bezpečnosti jsem si též do svého vedení přizval velmi schopného Alchbreta Rowna, který již má zkušenosti, co se bezpečnosti týče.

2. Chystá ministerstvo v budoucnu nějakou akci?

 

- Myslím,že Ministerstvo se v prvé řadě musí dát řádně do provozu samo, aby mělo urovnaný svůj vnitřní život , než začneme zasahovat do života ostatních. Tohoto bychom rádi samozřejmě dosáhli co nejrychleji a myslím,že k tomu máme dobře nakročeno.

 

Každopádně v brzké době by Ministerstvo kouzel rádo zahájilo plesovou sezonu, podrobnosti si zatím necháme pro sebe ovšem, aby se měli čtenáři na co těšit a mohli vytrvat.

Zároveň se nám ve vedení zrodil nápad na společenské akce pořádané na všech institucích, které pod MK spadají a které by byly ochotné se tohoto ujmout, které by byly pořádané s pomocí a pod záštitou MK.


3. Jste spokojen s již obsazenými posty vedoucích odborů?

-S obsazením postů na Ministerstvu spokojený jsem, jelikož na svých místech sedí opravdu zkušenní a pro svou prác řádně kvalifikovaní schopní kouzelníci, kteří svým oborům rozumí. S většinou z nich se známe již z dřívějších let, o to si myslím,že spolupráce bude jednodušší, zde si myslím, že bývalé vedení mělo velmi dobrý přehled.

Namátkou mohu vyjmenovat slečnu Alices Reight, která byla vybrána na post vedoucí záhad, jež v minulosti pokud dobře vzpomínám pracovala a u jeho vedení se také promítala, na opětovně zřízeném odboru pro mezinárodní spolupráci zastává vedení Jan Albatros, který tuto pozici zastával již tradičně v minulosti. Opomenout nelze ani Alchbreta Rowna, který je opravovým mužem na svém místě...na postu náměstkyně nám sedí Narcissa Walker Black, což je žena, od které já sám jsem se mnho naučil a která stála u zrodů Ministerstva, která má s jeho chodem bohaté zkušenosti a vždy o něj pečovala jako o své vlastní dítě..vím,že jsem mnohé ne vyjmenoval , ovšem je nás mnoho a kvalita osobnosti se mnohdy slovy vyjídřit nedá.

 

Doufám tedy, že nám tato kvalitní sestava vydrží co nejdéle a že vedoucí nepoleví ve své aktivitě, takové odborníky by již MK nemuselo najít, ovšem MK si žádá činné a konající lidi.


4. Jako ministr kouzel souhlasíte s blokací IP adres?

 

Blokování IP je již tradičně velmi diskutovaná záležitost a za ta léta jsem stále nebyl schopný zaujmout čistě pozitivní či negativní stanovisko. Pravdou zůstává, že blokace IP je mi silně proti srsti. Blokování totiž mnohdy vytvářelo problémy,hrálo-li na jedné IP více hráčů , nebo potřeboval-li například blokovaný pomoc...v takovém případě se nebyl schopný ji v budovách MK dovolat, což je dle mně ostudné. Na MK by se mělo dostat pomoci každému,kdo si o ni požádá.
Na druhé straně existují ovšem vyjímky, kterým se má vždy co nejvíce předcházet a dojít k nim až k jako poslední alternativě, kdy blokace je posledním možným řešením. Spíše než blokaci ovšem zastávám ignoraci.

Najde-li se někdo , kdo vyvolává spory, je lepší jej ignorovat, aby se naučil sám hrát...
Ale moc mě těší, že v poslední době nenastala situace,kdy by byla potřeba k některému z těchto řešení přistoupit.


5. Víte o již aktivním spolku smrtijedů?

 

- O aktivitě smrtijedů bych nerad vedl diskuze.

S jejich aktivitou lze je počítat, přestože to vypadá,že nás opustili. Jak ale víme snad všichni, zlo tu bude vždy, je nerozlučně spjato s dobrem, proto jeho přítomnost nesmíme podcenovat.

Zlo nikdy nespí, jen rádo dřímá v temnotě, proto bychom neměli polevovat a chovat se neuváženě...nesmíme sklonit naše louče..nazývejte si mně paranoikem, ale bystrozorství mně naučilo...


6. Z jakých důvodů se MK opět stěhovalo sem na MK minulé vlády Beatrice Blackové?

 

-Nerad bych vyvolával pohřbené spory,v jádru jde ovšem o to,že bývalé prostory MK nepatřili nám, což by bylo opomenutelné, kdyby mělo vedení přístup do administrace nebo přinejmenším byl administrátor ochotný spolupracovat, což se nedělo tak docela. Proto se muselo přistoupit k přesunu MK do prostor, kde bude alespoň možné aktualizovat seznamy zaměstnanců.
Já osobně to vnímám jako dobré znamení, jelikož jsme tam,kde to začalo,kde to nejlépe fungovalo, myslím,že na tomto MK nad námi někdo bdí. Z srdce doufám,že toto stěhování MK bylo již poslední.

7. Jakým způsobem budete lákat nové hráče do hry?

 

-Co se týká lákání nových hráčů, jde především o to, dostat se opět do všech možných informačních kanálů, samozřejmě oceníme a nebylo by to od věci,kdyby všichni na MK se sveřili svým přátelům, kteří mají HP rádi, vytiskli třeba letáčky a ty nechali na školách...způsobů je spousta, důležitější je,správně je nasměrovat

8. Chtěl byste něvo vzkázat čtenářům?

-Snad jen to, že se nesmíme vzdát, nic není zadarmo a vždy je řešení, někdy je jen náročnější, přesto se nesmíme překážek zaleknout, je důležité se chopit iniciativy a zamířit "Per aspera ad astram" , ať už to dopadne jakkoliv, je to lepší,než pokrytecky sedět v koutě a radši nic nedělat a zavinit tak to,čeho se tak bojíme. Nebuďme tedy lhostejní!
 

Žádné komentáře
 
V případě dotazů, námitek či podnětů se obracejte na sovu redakce!