.

Vítejte v redakci novin Denního věštce!

Nový článek

Kolik kouzelníků nás již navštívilo (13.7.2011)

Počet přítomných kouzelníků

Rozhovory

"Rozhovor" s paní ministryní:

Rozhodli jsme se Vám uvést zářný příklad toho, když je nějaký z  našich redaktorů špatně informován o aktuálním dění... Dozvíte se jak je na tom "aktivita" hráčů, nebo kolik ministerstev je. (A to ještě mnohem více). Slečně Black děkujeme za pevné nervy a za co nejvíce smysluplné odpovědi na nesmyslné otázky. Přejeme Vám jako vždy příjemné čtení a zábavy. 1. Jak je na tom MK s aktivitou hráčů? 

V prvé řadě bych Vás ráda obeznámila s momentální situací. Svůj post ministryně jsem se rozhodla z osobních důvodů opustit. A přenechat otěže dalšímu kouzelníkovi.
Taktéž bych ráda upozornila, že ministerstvo není mé. Ale nás všech. Celého kouzelného společenství. Ministerstvo kouzel jsou všichni kouzelníci, kouzelní tvorové a vůbec celý magický svět. Jen mne mrzí, že si tuto skutečnost uvědomuje málo lidí. 
Nebudu lhát. Ministerstvo je na tom s aktivitou hráčů velmi bídně. A upřímně se domnívám, že už to jednoduše lepší nebude. Když jsem měla tu čest stát se ministryní. Tento post jsem přijala s veškerou zodpovědností. Radostmi i strastmi, které to přináší. Doposud jsem byla pouze vedoucí odboru záhad, náměstkyní... Až když se posadíte do ministerského křesla pochopíte, jaké to je, otevře vám to oči. A uvědomíte si, že veškerou neaktivitu předtím nezavinili ti před vámi. Naopak si uvědomíte, jak je velmi důležitá spolupráce všech. K čemu rozdávat úkoly a povinnosti vedoucím odborů, když se k tomu také nedokáží postavit čelem a pokud to někteří dokáží, k realizaci jim chybí stejně zapálení zaměstnanci a tím pádem se vytvoří řetězová reakce. Když se na to vykašle pracovník, vedoucí dále nemá s čím pracovat a tím pádem nemá co odevzdat vedení... V tomhle je skutečné jádro problému.

2. Jak už Vaše MK dlouho funguje? 

Jak je mi známo. Ministerstvo kouzel tady bylo téměř od konce 17. století. Artemisia Lufkin se tou dobou stala první ministryní vůbec. Ale to jsou přeci základy dějin. Ty by měl znát každý kouzelník... 

3. Nabízíte nějakou podporu školám nebo institucím, které jsou pod MK registrováni? Pokud ano, uveďte prosím konkrétní příklad. 

Samozřejmě. Registrace škol, institucí a měst, přináší oboustrannou výhodu. Pro registrované je to především možnost zapojit se aktivně do dění na ministerstvu. Mít přehled o tom, co se děje. Účastnit se různých akcí pořádaných ministerstvem. Také je to pro stránky jistý druh propagace. Zařazením do letaxu se zviditelní a neupadnou v zapomnění. Pro školy to jsou soutěže a úzká spolupráce s ministerstvem. Pod tím si představuji kontroly chodu školy: ohledně magických předmětů - odbor záhad, ohledně kouzelných tvorů - odbor pro dohled nad kouzelnými tvory, ohledně správného chodu školy -zda se ve výuce dodržují ministerstvem stanovené normy a dodržují osnovy,což má na starosti zase odbor školství... Bohužel mám i tu zkušenost, že školy odmítly spolupracovat. V takovém případě jsme školu byli nuceni z ministerského letaxu odebrat.

4. Existuje ještě mnoho ministerstvem, jaké jsou vztahy vašeho ministerstva k nim, jste s nimi v kontaktu?

Samozřejmě. Je velmi důležité udržovat mezinárodní vztahy. Pro to tady máme odbor kouzelné spolupráce. Spolupracuje se zahraničními ministerstvy. Konkrétně také vedoucími odboru kouzelné spolupráce. Domlouvají tak konference. Na nichž se scházejí ministři z celého světa.

2. Existují také dvě stránky ministerstva kouzel, kde jste ministriní, která z těchto stránek je nyní aktuálnější?
http://k-ministerstvo.7x.cz/ministryne-kouzel
http://www.kouzelne-ministerstvo.wgz.cz/ministr-kouzel

Aktuální je http://k-ministerstvo.7x.cz/
Na jiné Britské ministerstvo v letaxu našeho společenství nenarazíte.
 
V případě dotazů, námitek či podnětů se obracejte na sovu redakce!